Pirms OCUhyl C lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas norādījumus:

Produkta lietošanas pamācība latviešu valodā: PIL_OCUhyl_lv

Produkta lietošanas pamācība angļu valodā: PIL_OCUhyl_en